Tjänster

Häck– & gräsklippning

Vår specialitet är häckklippning. Vi utför även gräsklippning, om så önskas enligt schema, tex var tionde dag.

Galleri

Ogräsbekämpning, grävning, plantering

Med hänsyn till miljön används inte konstgödsel eller gifter.

Galleri

Träd– & buskbeskärning

Äppelträd beskäres med fördel på våren. Många andra träd och buskar är så kallade JAS, och ska beskäras i juli, augusti eller september.

Galleri

Trädfällning

-

Galleri

Snöröjning & halkbekämpning

Snöröjning ombesörjes ofta med kort varsel. När ni reser bort sköter vi snöröjningen kontinuerligt.

Galleri

Övriga tjänster

Bortforsling av trädgårdsavfall, anläggning av gräsmattor och mycket mer. Kontakta oss för ytterligare information.

Bortrest mycket i sommar?

Vi klipper ert gräs, rensar ogräset och får det att se bebott ut.

Rut-avdraget

Visste du att vissa av våra tjänster är avdragsgilla?

Avdragsinfo